Advies & onderzoek

Maak gericht beleid voor Duurzame Inzetbaarheid

Een integrale aanpak van de duurzame inzetbaarheid van je organisatie? BCL Actief biedt hiervoor de passende tools en diensten. We bieden diverse organisatiescans die inzicht geven in waar voor jouw organisatie kansen liggen.

Het Huis van Werkvermogen helpt je als organisatie om duurzame inzetbaarheid in te passen in je organisatie-en HR beleid.