Organisatiescan

Het startpunt voor een gerichte aanpak van duurzame inzetbaarheid

Via een organisatiescan brengen we in beeld waaraan jouw organisatie behoefte heeft, waar jullie ambities liggen en voor welke thema’s draagvlak is. Daarnaast kunnen kosten, opbrengsten en toegevoegde waarde in kaart worden gebracht van mogelijke interventies.

KOBA-DI tool
Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Maar welke keuzes kun je als organisatie maken en welke keuzes leveren het meeste op? Deze vragen waren aanleiding voor TNO om samen met NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) de Kosten-Batentool Duurzame Inzetbaarheid te ontwikkelen: de KOBA-DI.

De KOBA-DI tool gebruikt actuele landelijke referentiegegevens (big DATA) en organisatiegegevens om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering ongeveer bereikt kan worden door te investeren in duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

De kosten-batentool drukt die verbetering vervolgens uit in een ‘verspillingsreductie’. Daarnaast wordt inzichtelijk welke inzetbaarheidsmaatregelen het meest rendabel zijn, zodat je op verantwoorde wijze het maximale uit je medewerkers kan halen.